Theo đó, giai đoạn 2011-2015, trong các DN được phê duyệt cổ phần hóa đã có 426 DN triển khai xong việc bán cổ phần lần đầu. Nhà nước vẫn giữ trên 90% vốn điều lệ tại phần lớn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước như Petrolimex, Vietnam Airlines, Lilama, Viglacera…

Chính phủ đánh giá hệ thống DN nhà nước đã và đang được đổi mới, sắp xếp, thu gọn. Năm 2010 còn gần 1.500 DN nhà nước, tính đến hết năm 2015 còn 652 DN chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực then chốt. Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận tỉ lệ vốn nhà nước ở các công ty cổ phần còn cao do lượng cổ phần chào bán ra công chúng đạt thấp so với phương án cổ phần hóa.

Theo số liệu báo cáo của các DN nhà nước đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2015, kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015 đều tăng hơn so với năm trước khi cổ phần hóa. Chẳng hạn lợi nhuận trước thuế tăng 49%, nộp ngân sách tăng 27%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 33%.