(PLO) - Các cơ quan nhà nước còn ôm đồm, làm thay xã hội nên luôn trong tình trạng quá tải. Cần “thoái sức Nhà nước” ra khỏi lĩnh vực dịch vụ công, “thoái vốn Nhà nước” ra khỏi lĩnh vực kinh doanh.

“Lần đầu tiên Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc để trở thành địa bàn đầu tư ưa thích nhất của cộng đồng kinh doanh Nhật Bản”, thông tin này được Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI, cho biết trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng 31 – 10.

Cụ thể ông Lộc cho biết giữa tháng 9 - 2014, Tờ báo điện tử có uy tín ở Nhật Bản The Daily NNA công bố kết quả khảo sát cho thấy lần đầu tiên Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc để trở thành địa bàn đầu tư ưa thích nhất của cộng đồng kinh doanh Nhật Bản.

Mới đây KPMG (công ty kiểm toán hàng đầu thế giới) cũng đưa ra kết quả: Việt Nam đã từ vị trí 12 vươn lên thứ 4 trong các thị trường hấp dẫn nhất của các nhà đầu tư Hoa Kỳ. “Hiện tượng Sam Sung, tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hàn Quốc và thế giới, chọn Việt Nam để đặt cứ điểm sản xuất quan trọng nhất trên toàn cầu của họ cũng là một minh chứng nữa cho nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam”, ông Lộc nói.

Tuy nhiên, ông Lộc cũng nhìn nhận hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn rất khó khăn. Vì vậy, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng thực sự là một thách thức to lớn với cả Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp, không có cách nào khác là phải định vị lại mình, tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, tăng cường quản trị, công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phải dựa trên lợi thế của Việt Nam và vươn tới chuẩn mực quốc tế, phải làm ăn bài bản, có trách nhiệm xã hội, tránh ăn xổi, ở thì.

Nhưng “thể chế nào thì doanh nhân đó”, để có được những nỗ lực kinh doanh đúng hướng, doanh nghiệp cần có sự mở đường và hậu thuẫn của Nhà nước. Mà sự mở đường và hậu thuẫn lớn nhất là tạo lập được một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi, an toàn và một nền hành chính công tận tâm, chuyên nghiệp.

“Câu chuyện thủ tục hành chính vẫn là câu chuyện đau đầu, nhức óc. Doanh nghiệp kêu thủ tục phiền hà, các bộ ngành bảo do yêu cầu quản lý. Chính phủ đã có một cách tiếp cận mới: lấy chuẩn mực của ASEAN 6 làm mục tiêu để áp đặt cho tiến trình cải cách thủ tục hành chính, với triết lý: “Thế giới làm được thì ta cũng có thể làm được””, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến cải cách hành chính, ĐB Lộc cho rằng đổi mới tổ chức, cán bộ và phân định rõ chức năng của các cơ quan công quyền trong bối cảnh mới cũng không kém phần quan trọng. Theo đó, Nhà nước cần tăng cường vai trò của mình trong việc xây dựng chiến lược, ban hành chính sách, tổ chức thanh tra, kiểm tra,… đảm bảo thực thi pháp luật. Đồng thời Nhà nước chủ động chuyển giao các dịch vụ công mà nhà nước không cần nắm giữ cho các tổ chức xã hội và thị trường.

“Các cơ quan nhà nước còn ôm đồm, làm thay xã hội nên luôn trong tình trạng quá tải. Cần “thoái sức Nhà nước” ra khỏi lĩnh vực dịch vụ công, đồng thời với việc “thoái vốn Nhà nước” ra khỏi lĩnh vực kinh doanh, coi đây là những định hướng quan trọng cần được đẩy nhanh trong quá trình cải cách hành chính và nền công vụ, để tập trung nguồn vốn, sức lực của nhà nước vào các chức năng chính chốt là tạo lập môi trường và kiến tạo phát triển, không bao biện làm thay”, ông Lộc nhấn mạnh. 


T.HẰNG