(PL)- Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, khảo sát tại 25.565 doanh nghiệp sử dụng gần bốn triệu lao động trên phạm vi cả nước cho thấy nhìn chung tiền lương năm 2018 và thưởng Tết năm 2019 đều có tăng so với năm trước.

Lương bình quân của người lao động trong năm 2018 đạt gần 7,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,6% so với năm 2017. Mức thưởng Tết nguyên đán năm nay tăng gần 1 triệu đồng/người, đạt mức bình quân bằng khoảng một tháng lương, tương đương 6,310 triệu đồng/người, tăng 11,4% so với năm 2018.

Riêng tại TP.HCM, khảo sát trên gần 2.000 doanh nghiệp với 415.000 lao động cho thấy mức thưởng bình quân Tết năm nay đạt 10,3 triệu đồng/người, cao hơn 25% so với năm 2018. Mức thưởng cao nhất là 1,17 tỉ đồng thuộc về một người đang làm trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính-ngân hàng.

Các doanh nghiệp ở ngành tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, quản lý, tư vấn, đầu tư bất động sản, điện tử, công nghệ thông tin, dược phẩm, lương thực… có mức thưởng tương đối cao. 

NGUYỄN HIỀN