(PL)- “Nhiều doanh nghiệp (DN) không quan tâm đến vấn đề phòng vệ thương mại (PVTM)”.

Đó là thực tế được ông Nguyễn Phương Nam, Cục phó Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương, đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh PVTM diễn ra ngày 2-6 ở Hà Nội.

Ông Nam dẫn số liệu điều tra thực hiện năm ngoái với 1.000 DN cho thấy có đến 15% DN không biết đến công cụ PVTM, hơn 63% có nghe nói nhưng không hiểu sâu. Chỉ chưa đầy 2% DN đã tìm hiểu tương đối kỹ. “Chúng ta muốn nâng được số lượng các vụ kiện PVTM thì đầu tiên các DN phải am hiểu, làm hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý nhà nước” - ông Nam cho biết.

Theo số liệu của Cục Quản lý cạnh tranh, kể từ khi những quy định pháp luật về PVTM được hình thành (năm 2002) nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước đối với hàng nhập khẩu, đến nay mới chỉ có sáu vụ việc PVTM. Trong đó bốn vụ việc điều tra tự vệ và hai vụ việc điều tra chống bán phá giá. So sánh con số này với gần 100 vụ hàng hóa Việt Nam bị áp dụng điều tra PVTM ở nước ngoài là quá ít.

TRÀ PHƯƠNG