(PL)- “Kinh nghiệm từ các quốc gia hàng đầu về công nghệ cho thấy nền tảng của phát triển nhanh, bền vững là phải không ngừng phát triển khoa học, đổi mới công nghệ.

 

Thực tế phát triển của đất nước cũng cho thấy việc đổi mới công nghệ là một giải pháp quyết định để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như trên tại lễ ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia tối 8-1. Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ đưa quỹ ngày càng lớn mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có vốn điều lệ lên đến 1.000 tỉ đồng được thành lập theo Quyết định số 1342 ngày 5-8-2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng của quỹ chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ để đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ mới có giá trị cao.

T.HẰNG