phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá ba năm thực hiện Kế hoạch năm năm 2011-2015; đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết dựa vào tình hình kinh tế hiện nay, dự báo năm 2014 tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,8 %.

TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho rằng trong giai đoạn kinh tế trì trệ như hiện nay thì mức tăng trưởng kinh tế 5,8% là chấp nhận được. Ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho rằng năm 2013 kinh tế Việt Nam cũng có nhiều điểm sáng như kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tỉ giá ổn định... Ông Kiêm nhận định kinh tế năm 2014 còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất phục hồi chậm. Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, cho rằng trong thời gian tới Chính phủ không nên thiên quá về tốc độ tăng trưởng để ổn định kinh tế vĩ mô...

Phát biểu kết thúc kỳ họp, ông Trần Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết những ý kiến sẽ được tiếp thu, trình Quốc hội để xem xét.

VIẾT LONG