(PL)- Ngày 6-3, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn phối hợp cùng Trường ĐH Charles De Gaulle-Lile 3 (Pháp) tổ chức hội thảo Toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch.

TS Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết trong cơ cấu các chuyến du lịch của du khách thì hoạt động tìm hiểu ở các vùng nông thôn, văn hóa bản địa… đang tăng mạnh 30%-40%.

Năm 2015, cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành, bài toán hội nhập sẽ được tính toán như thế nào, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch? Theo TS Hà Văn Siêu, khi hội nhập, du lịch nông thôn, các cơ sở, làng nghề… sẽ có điều kiện mở rộng, tham gia thị trường quốc tế đa dạng, gia tăng nguồn khách… Từ đó thông qua du lịch sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp với giá trị gia tăng cao. Mặc dù tất cả vùng miền đều có tiềm năng lớn về du lịch song việc khai thác chưa tương xứng. Nguyên nhân là do năng lực các địa phương về con người, hạ tầng, xúc tiến thương mại… còn hạn chế.

Trong khi đó, TS Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, cho rằng thách thức chung của du lịch Việt Nam là các cấp quản lý lãnh đạo lĩnh vực du lịch địa phương hầu như chưa có kế hoạch giúp cán bộ ngành du lịch và người dân nhận thức sự quan trọng của du lịch đối với kinh tế. Địa phương chưa có những sản phẩm du lịch độc đáo, có chất lượng toàn cầu. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực phục vụ du lịch Việt Nam có thói quen ăn xổi ở thì, không nghĩ đến trách nhiệm cũng như khai thác du lịch bền vững.

Theo ông Chương, trong toàn cầu hóa, du lịch phải phát triển theo những tiêu chuẩn toàn cầu. Điều này thể hiện ở cung cách phục vụ, tiêu chuẩn phòng ốc, thức ăn… nhưng quan trọng nhất là thái độ với văn hóa và môi trường sinh thái.

TS Hà Văn Siêu cho rằng Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, tăng cường năng lực cho nông dân phát triển du lịch nông thôn, du lịch dựa vào cộng đồng. Quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn, coi yếu tố bản địa là chìa khóa để phát triển bền vững kinh tế du lịch địa phương trong toàn cầu hóa.

TÚ UYÊN