Dân Trung Quốc dẫn đầu thế giới về du lịch nước ngoài trong năm 2013 (97 triệu người, tăng 14 triệu người so với năm 2012), báo China Daily (Trung Quốc) dẫn số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc.
Lượng dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2004, con số này chỉ có 29 triệu người. Lý giải cho hiện tượng này, China Daily cho rằng nguyên nhân vì kinh tế phát triển đã tạo điều kiện cho dân Trung Quốc thực hiện mong muốn khám phá nước ngoài sau hàng thập kỷ cô lập.

Năm 2012, tổng chi tiêu của dân Trung Quốc khi du lịch nước ngoài là 102 tỉ USD, hơn cả dân Đức, Mỹ và đứng đầu thế giới. Số liệu cũng cho thấy có vẻ dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đứng đầu thế giới về chi tiêu rộng tay khi du lịch nước ngoài trong năm 2013, dù chưa có thống kê cụ thể.

Để hút tiền từ “những cái ví di động” - biệt danh người nước ngoài đặt cho khách du lịch Trung Quốc, thế giới trong đó có Liên minh châu Âu và nhiều nước châu Á đã có nhiều biện pháp thu hút lượng khách này.

ĐĂNG KHOA