Đi nước ngoài: Hở bao nhiêu, không nên mặc gì?

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Nếu du lịch Thái Lan, Tây Ban Nha, Qatar và các nước dưới đây cần chú ý đến cách ăn mặc nếu không muốn bị phạt nặng, thậm chí là “vướng vòng lao lý”.