Ba điểm tham quan di tíchQuảng Trị tăng giá vé lần này bao gồm: Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, di tích đôi bờ Hiền Lương (huyện Vĩnh Linh), di tích Sân bay Tà Cơn (huyện Hướng Hóa).

Trước đây, giá vé tham quan các điểm di tích lịch sử này là 20.000 đồng đối với người lớn và trẻ em là 5.000 đồng. Nay giá vé được tăng lên 40.000 đồng (tương đương 2 USD) đối với người lớn và 20.000 đồng đối với trẻ em.

NGUYỄN TÂN