Lễ hội lần này là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh, môi trường sinh thái của vịnh Lăng Cô. Đồng thời, khẳng định vị thế và tiềm lực phát triển của vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu khu du lịch Lăng Cô mang tầm quốc gia và quốc tế, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sau năm năm được bầu chọn, vịnh Lăng Cô đã có sự phát triển mạnh về kinh tế, trong đó doanh thu du lịch tăng 25%-30% mỗi năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Thị trấn Lăng Cô hiện có 53 resort, khách sạn, nhà nghỉ cung ứng trên 1.200 phòng.

VIẾT LONG