Không phân biệt đối xử với khách du lịch mùa dịch COVID-19
(PLO)- Bộ VH-TT&DL vừa ban hành công văn về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài, Bộ VH-TT&DL yêu cầu các sở quản lý du lịch chủ động triển khai, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố rà soát tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn. Các sở cần:

- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt đối xử đối với khách du lịch.

Không phân biệt đối xử với khách du lịch mùa dịch COVID-19 - ảnh 1
Khách nước ngoài du lịch tại Hà Nội. Ảnh V.THỊNH

- Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp phân biệt đối xử với khách du lịch của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn, báo cáo kết quả về Bộ VH-TT&DL.

- Công bố công khai trên các phương tiện thông tin về danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch tại địa phương để khách du lịch tiếp cận sử dụng dịch và triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trong ngành du lịch, nhất là tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở dịch vụ trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ theo hướng dẫn tại Công văn số 1270/BYTCNTT ngày 14-3-2020 của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị các sở quản lý du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương thường xuyên cập nhật các chính sách phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch và hình ảnh của điểm đến, có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khủng hoảng hiện nay để sớm phục hồi hoạt động du lịch tại địa phương trong thời gian sớm nhất theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

VIẾT THỊNH