(PL)- Tại khu Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) tối 23-11 diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm thành lập UNESCO.

 

Đây là sự kiện đánh dấu sự hợp tác phát triển giữa Việt Nam và UNESCO, đặc biệt trong thời điểm Việt Nam vừa được bầu là ủy viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của UNESCO, đồng thời nhấn mạnh: “Là dân tộc có truyền thống yêu chuộng hòa bình, coi trọng giáo dục và thấm đẫm bản sắc văn hóa do ông cha để lại, nhân dân Việt Nam nhanh chóng gắn bó với tôn chỉ, mục đích hoạt động của UNESCO”. Theo Phó Thủ tướng, nhiều ý tưởng của UNESCO phù hợp với lý tưởng và khát vọng sống của dân tộc Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đánh giá việc UNESCO tôn vinh các danh nhân Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định lòng yêu nước, trí tuệ và các giá trị chân thiện mỹ của dân tộc Việt Nam, kết tinh ở những con người ưu tú nhất của mình...

Thành lập ngày 16-11-1945, UNESCO là tổ chức của Liên Hiệp Quốc hoạt động đa lĩnh vực. Tổ chức này đi đầu trong nhiều chiến dịch quốc tế quan trọng như xóa đói, phổ cập giáo dục, phát triển bền vững, bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, giáo dục hòa bình...

VIẾT THỊNH