Ngay trong ngày 14-12, 4,1 tỉ USD đã được giải ngân cho Công ty Phát triển nhà Nakheel thuộc Tập đoàn Dubai World chi trả cho số trái phiếu đến hạn thanh toán. Số còn lại sẽ được chi trả cho các nhà thầu, các nhà cung cấp, các khoản lãi vay và chi phí hoạt động bộ máy tập đoàn đến cuối tháng 4-2010.

Các nhà phân tích kinh tế nhận định đây là bước giải cứu kịp thời, đưa Dubai World tạm thời thoát khỏi bế tắc. Tuy nhiên, vấn đề tài chính của Dubai World vẫn còn đó. Tập đoàn này vẫn cần các ngân hàng, chủ nợ đồng ý cho khất trả khoản 26 tỉ USD (trong tổng số 59 tỉ USD) trong sáu tháng tới. Các ngân hàng, chủ nợ sẽ có quyết định vào cuối tháng 12.

ĐĂNG KHOA (Theo Washington Post, AFP, Bloomberg)