Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong việc tìm kiếm các giải pháp trước khi EC đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 22-12 tới. Ông cho rằng Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh vận động các nước thành viên trong khối Liên minh châu Âu (EU) để tìm sự ủng hộ.

Thuế này đã được áp dụng từ năm 2006 đến nay. Ngày 30-11, EC tiếp tục đề xuất kéo dài thời hạn áp thuế chống phá giá 10% đối với giày da Việt Nam thêm 15 tháng.

Q.NHƯ