Ông Trần Tuệ Quang, Cục phó Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương, cho biết giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,7 đồng/kWh. Tổng doanh thu bán điện năm 2017 là 289.954 tỉ đồng. Tổng lãi các hoạt động kinh doanh điện là 2.792 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Quang cho hay các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất điện năm 2017 gồm số dư chênh lệch tỉ giá hơn 5.000 tỉ đồng. Ngoài ra còn có các khoản chênh lệch tỉ giá hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện các năm trước cũng chưa được tính vào giá điện.