Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 10-2016, cả nước có hơn 10.300 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 81.500 tỉ đồng, tăng 28% về số DN và tăng 7% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2016, cả nước có hơn 91.700 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 710.600 tỉ đồng, tăng 18% về số lượng và tăng 46% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, có gần 22.500 DN trở lại hoạt động, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN trở lại hoạt động lên 114.300 DN.

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng gần 9.300 DN, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có khoảng 8.700 DN có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, chiếm 93% và tăng 21%. Số DN tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm nay là 50.700 DN, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.