Trong đó, có 3.506 người (diện gia đình chính sách) được cấp thẻ màu đỏ (39,3%), 416 người thẻ màu xanh (diện hộ nghèo và cận nghèo -4,7%) và 5.013 người thẻ màu vàng (diện lao động đại trà -56,1%).

Trên 80% số học viên được đào tạo trên đều có việc làm ổn định.

Hạn chế cần khắc phục của mô hình trên là thủ tục đăng ký học nghề và quyết toán quá trình đào tạo còn rườm rà, nhu cầu về nghề quá đa dạng nhưng điều kiện phân bố nhân lực và kinh phí để tổ chức lớp học không đủ khả năng đáp ứng…

Theo Khoa Chiến (TNO)