DN quảng cáo, khuyến mãi nhằm cạnh tranh không lành mạnh bị phạt đến 120 triệu đồng (hiện phạt 50 triệu đồng); ép buộc DN khác trong kinh doanh bị phạt đến 120 triệu đồng, gấp sáu lần mức hiện hành…

Mức phạt trên áp dụng đối với DN. Cá nhân vi phạm chịu phạt bằng một nửa mức trên.

Đây là nội dung sửa đổi trong xử phạt về cạnh tranh, nằm trong dự thảo do Bộ Công Thương công bố ngày 28-3. Các mức phạt hiện hành đã áp dụng từ năm 2005.

Bộ Công Thương kết hợp việc xử phạt các lĩnh vực thương mại, đầu cơ, găm hàng, kinh doanh rượu, thuốc lá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… vào một nghị định, thay vì để nhiều nghị định cho từng lĩnh vực như hiện nay. Hầu hết mức phạt được giữ như mức hiện hành.

Q.NHƯ