Giá dầu giảm ảnh hưởng trầm trọng việc thu ngân sách
(PL)- Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có báo cáo về tình hình bổ sung đánh giá ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.

Báo cáo nhấn mạnh tình hình giá dầu thô thế giới từ đầu năm đến nay diễn biến rất phức tạp, tác động không nhỏ đến việc thu NSNN năm 2016.

Chính phủ đưa ra các mức tính toán, nếu giá dầu bình quân ở mức 25 USD/thùng sẽ tác động làm giảm thu NSNN khoảng 66.100 tỉ đồng; giá dầu ở mức 30 USD/thùng sẽ giảm thu khoảng 56.800 tỉ đồng; ở mức 35 USD/thùng sẽ giảm thu khoảng 46.700 tỉ đồng và ở mức 40 USD/thùng sẽ giảm thu khoảng 37.300 tỉ đồng. Để đảm bảo cân đối NSNN, Chính phủ đưa ra các giải pháp như lựa chọn thời điểm điều chỉnh phù hợp đối với thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng xăng dầu; nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường...

TRÀ PHƯƠNG