Đây là quy định trong dự thảo cơ chế quản lý và điều chỉnh giá điện do Bộ Công Thương công bố ngày 5-3.

Cũng theo dự thảo, nếu giá bán điện tăng trên 5% hoặc vượt ngoài khung giá thì EVN báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định giá. Giá mới sẽ do Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Theo cơ chế hiện hành, phải có biến động giá đến mức 5% thì EVN mới được tăng giá điện. Việc giảm giá điện thì vẫn phải chờ biến động đến 5% mới giảm giá như lâu nay.

Q.NHƯ