MT Gas, Gas Pacific Petro cũng có mức giảm tương tự và giá bán không vượt quá 404.000 đồng/bình 12 kg. Gas Petrolimex Saigon giảm 3.000 đồng/bình 12 kg và giá bán lẻ tối đa bình 12 kg các loại có giá 411.000 đồng.

Theo các công ty gas, giá gas tháng 3 giảm là do giá gas thế giới còn 895 USD/tấn, giảm 15 USD/tấn so với tháng 2. Vì vậy các công ty điều chỉnh tương ứng.

TÚ UYÊN