(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2013 (ngày 22-5) bổ sung Nghị định số 75/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, trong đó sẽ gia hạn thời gian cho vay vốn đối với một số dự án mà chủ đầu tư, doanh nghiệp (DN) bị lỗ trong năm 2011 và 2012.

Cụ thể là gia hạn thời gian cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa là 15 năm đối với một số dự án kết cấu hạ tầng kinh tế quy mô đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất điện, xi măng, thép, cung cấp nước sạch. Ngoài ra, gia hạn thời gian vay vốn lên tối đa 36 tháng đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản với điều kiện DN bị lỗ trong năm 2011 và 2012; không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Nghị định này còn bổ sung quy định về DN có nhu cầu vay vốn mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu theo cơ chế tín dụng xuất khẩu. Mức cho vay tối đa bằng 85% tổng nhu cầu mua theo phương án đã được VDB thẩm định và chấp thuận. Đồng thời, mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi đối tượng phải được đảm bảo không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của VDB. Thời hạn cho vay của từng khoản không quá 12 tháng.

QUANG HUY