(PL)- Ngày 9-5, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã có buổi họp báo về chương trình hành động kiềm chế lạm phát. Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Hồng cho biết:

PVN đã yêu cầu Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí tiếp tục ổn định sản xuất, tăng cường công tác nhập khẩu để tiếp tục giảm và giữ giá bán phân bón thấp hơn giá thị trường từ 10% đến15%.

Theo báo cáo của PVN, đến cuối tháng 4, nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản xuất được hơn 200 ngàn tấn phân bón. Trong đó, cung cấp ra thị trường hơn 170 ngàn tấn, đồng thời nhập khẩu 150 ngàn tấn, đáp ứng được 70% nhu cầu phân bón cho vụ hè thu năm 2008. Đồng thời, bước đầu đã xây dựng được hơn 1.200 cửa hàng phân phối, đã cung ứng cho thị trường nguồn phân bón ổn định, đáp ứng tối đa nhu cầu mùa vụ, góp phần bình ổn giá phân bón trên thị trường trong nước.

L.THANH