(PL)- Bộ Tài chính hôm 9-5 cho biết diễn biến giá cả thị trường tháng 4-2014 cho thấy giá một số mặt hàng tại các địa phương có diễn biến tăng do tác động của chi phí vận tải tăng.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu trong nước và quốc tế. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá, thuế và phí, nhất là với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu.

Đồng thời giám sát chặt chẽ kê khai giá của doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, kiên quyết dừng các trường hợp kê khai tăng giá không phù hợp với tác động của yếu tố đầu vào và mặt bằng giá cả thị trường.

TÚ UYÊN