Theo Tổ Điều hành, trong tháng 4, thị trường hàng hóa trong nước tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, như giá nhiều mặt hàng nguyên nhiên vật liệu trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Tình hình thời tiết, dịch bệnh cũng ảnh hưởng tới nguồn cung một số mặt hàng, nhất là thực phẩm. Việc cung ứng điện trong mùa khô gặp nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng tới sản xuất; đợt tăng giá điện, giá xăng dầu vừa qua sẽ tiếp tục tác động, từ đó sẽ hình thành mặt bằng giá mới cao hơn trước. Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 sẽ làm gia tăng nhu cầu du lịch và ăn uống, việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ… sẽ gây sức ép tăng giá thị trường.

TRÀ PHƯƠNG