Cụ thể xăng RON 92 giữ ổn định với giá bán lẻ 18.580 đồng/lít. Xăng E5 cũng giữ nguyên với mức bán lẻ 18.243 đồng/lít.

Riêng mặt hàng dầu chỉ có diesel tăng nhẹ 150 đồng/lít, lên 15.169 đồng/lít. Dầu hỏa giữ nguyên 13.617 đồng/lít; dầu mazut 12.382 đồng/kg.

Mức giá trên được hình thành sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng khoáng RON 92 là 585 đồng/lít; xăng E5 là 604 đồng/lít; dầu diesel 388 đồng/lít; dầu hỏa 485 đồng/lít; dầu mazut là 239 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành ngày 20-11, giá xăng RON 92 tăng 434 đồng/lít, xăng E5 tăng 385 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 473 đồng/kg; dầu hỏa tăng 419 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 408 đồng/lít.