Bộ Công Thương - Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

Theo đó, Bộ Công Thương quyết định tăng giá các mặt hàng xăng, dầu kể từ 19 giờ hôm nay, 5-12. 

Cụ thể, xăng RON 92 tăng 304 đồng/lít lên mức giá không cao hơn 16.675 đồng/lít; xăng E5 tăng 301 đồng/lít lên mức không cao hơn 16.522 đồng/lít; dầu diesel tăng 163 đồng/lít lên mức không cao hơn 12.672 đồng/lít; dầu hỏa tăng 244 đồng/lít lên mức giá cho phép không cao hơn 11.209 đồng/lít và dầu madut tăng 275 đồng/kg lên mức giá bán lẻ cho phép không cao hơn 9.962 đồng/lít.

Đồng thời, liên bộ cũng yêu cầu giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như hiện hành.

Giá xăng dầu tăng từ 19h hôm nay. Ảnh: PHI HÙNG
Giá xăng dầu tăng từ 19 giờ hôm nay. Ảnh: PHI HÙNG

Bên cạnh đó, liên bộ cũng cho phép các doanh nghiệp tăng mức chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm hạ áp lực tăng giá quá lớn. Cụ thể, chi quỹ cho xăng RON92 tăng từ 0 đồng lên 500 đồng/lít; xăng E5 lên 450 đồng/lít; dầu diesel 250 đồng/lít; dầu hoả 360 đồng/lít và dầu madut 400 đồng/lít.

Trước đó, ngày 19-11, liên bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định đồng loạt giảm giá xăng, dầu ở mức đáng kể: xăng RON 92 giảm 521 đồng/lít xuống mức tối đa 16.371 đồng/lít; xăng sinh học (E5) giảm 355 đồng/lít xuống mức tối đa 16.221 đồng/lít; dầu diesel giảm 514 đồng/lít xuống mức tối đa cho phép 12.509 đồng/lít; dầu hoả giảm 578 đồng/lít xuống còn 10.965 đồng/lít; dầu madut giảm 373 đồng/kg xuống 9.687 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng 12 lần với tổng cộng mức tăng khoảng 5.300 đồng/lít và có chín lần giảm giá với tổng cộng mức giảm gần 5.000 đồng/lít. Ngoài ra, riêng mặt hàng xăng có hai lần giữ nguyên giá.