Từ 15 giờ chiều nay, 11-9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm nhẹ giá xăng dầu.

Cụ thể, giá xăng E5 giảm 143 đồng/lít so với giá hiện hành, xăng RON95-III giảm 130 đồng/lít, giá dầu diesel giảm 443 đồng/lít, dầu hỏa giảm 532 đồng/lít, dầu mazut giảm 240 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng E5RON92 không cao hơn 14.266 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 14.984 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 11.518 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 9.593 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 10.943 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết kỳ điều hành lần này dù giá xăng dầu thành phẩm thế giới giảm nhẹ so với kỳ trước nhưng nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá, giá một số loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành. Cụ thể: xăng E5RON92 tăng 957 đồng/lít, xăng RON95 tăng 370 đồng/lít, dầu mazut tăng 110 đồng/kg.

Do đó, để bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới, tiếp tục hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19, liên Bộ Công Thương - Tài Chính quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5 và dầu mazut, tiếp tục chi Quỹ BOG ở mức cao đối với các loại xăng và dầu mazut để giảm giá bán lẻ đối với các loại xăng dầu.