Giải ngân chậm, mỗi năm mất hàng trăm triệu USD
(PL)- “Nếu tình hình giải ngân chậm được cải thiện, mỗi năm Việt Nam mất hàng trăm triệu USD chi phí cơ hội”.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tại buổi họp với nhóm sáu ngân hàng tài trợ quốc tế nhằm đánh giá, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, dự án ODA trong năm 2015 diễn ra ngày 3-2.

Theo Phó Thủ tướng, việc thu hút các nguồn vốn này sẽ ngày càng khó khăn, vì vậy phải nâng cao năng lực để giải ngân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Việt Nam đã cam kết, đã ký với các nhà tài trợ. Số vốn ODA chưa giải ngân của các chương trình, dự án đang thực hiện còn rất lớn, khoảng 21 tỉ USD. Đây là những công trình lớn, phức tạp, thực hiện trong thời gian dài với nhiều bên liên quan nên nguy cơ xảy ra tham nhũng, gian lận rất cao. Vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trong ban chỉ đạo làm thế nào để hạn chế tối đa tham nhũng, tiêu cực ở các dự án để tiếp tục thu hút, nâng cao hiệu quả sử dụng ODA.

“Trong báo cáo đánh giá về triển khai các dự án, các ban quản lý và các chủ đầu tư phải có phần riêng báo cáo về kiểm soát tiêu cực và lãng phí như thế nào. Nếu thấy có nguy cơ như thông thầu, chạy thầu thì phải báo cáo ngay. Không để sai phạm có nguy cơ diễn ra” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2014 đạt khoảng 5,6 tỉ USD, cao hơn 9% so với năm 2013. Các nhà tài trợ quy mô lớn vẫn tiếp tục duy trì mức giải ngân cao như Nhật (JICA): 1.773 tỉ USD, WB: 1.386 tỉ USD, ADB: 1.058 tỉ USD. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tình hình giải ngân hiện nay vẫn còn chậm hơn so với yêu cầu; và giải ngân giữa các ngành, lĩnh vực và giữa các địa phương còn chưa đồng đều.

T.HẰNG