Cụ thể, thuế xuất khẩu mặt hàng mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa và mặt hàng crếp từ mủ cao su thuộc nhóm cao su tự nhiên được giảm từ 3% xuống còn 1%. Còn thuế xuất khẩu mặt hàng cao su tổng hợp được giảm từ 5% còn 1%. Theo đó, các mức thuế 1% đối với các mặt hàng nêu trên sẽ áp dụng từ 26-12-2013.

Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu cao su cho biết việc tiêu thụ cao su gặp khó do các thị trường nhập khẩu lớn giảm mạnh giá mua.

Ngoài ra, do nguồn cung nguyên liệu tăng tự phát ở Việt Nam và một số quốc gia khác. Trong 10 tháng đầu năm 2013, Việt Nam xuất khẩu ước đạt 846.000 tấn cao su thiên nhiên, đạt gần 2 tỉ USD, đơn giá bình quân ước đạt 2.350 USD/tấn.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu có tăng về lượng nhưng lại giảm gần 14% về kim ngạch xuất khẩu và đơn giá bình quân giảm 17%.

MINH LONG