Cụ thể, giày mũ da Việt Nam sẽ bị áp thuế ở mức 10% trong 15 tháng, bắt đầu từ tháng 1-2010. Giày mũ da Trung Quốc cũng bị kéo dài thời gian áp thuế tương tự với mức thuế 16,5%.

Đề xuất này của EU sẽ là cơ sở pháp lý để EC ra phán quyết cuối cùng vào ngày 22-12 tới.

Q.NHƯ