(PL)- Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 68 vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, có 17 nhóm đối tượng sẽ không phải nộp lệ phí trước bạ (LPTB) khi đăng ký quyền sở hữu.

Cụ thể, đất xây dựng nhà để bán mà tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng đất; đất được nhà nước giao cho tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê không phải nộp LPTB. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng cũng không phải nộp LPTB. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp LPTB sau đó đem góp vốn vào các doanh nghiệp cũng không phải nộp LPTB...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định mức nộp LPTB đối với nhà, đất là 0,5%; phương tiện vận tải cơ giới đường thủy là 1%; đối với xe máy đăng ký lần đầu là 5%; xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi từ 10% đến 15%...

L.THANH