Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa trao Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Theo đó, Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Lân, Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – NHNN kể từ ngày hôm nay 1/3/2018.

Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Phi Lân là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Bùi Văn Hải, Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng  NHNN kể từ ngày 1/3/2018.

Thời gian giữ chức vụ của ông Bùi Văn Hải là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.