(PL)- Sáng 27-5, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) và Tập đoàn Cheil Jedang Corporation (CJ) cùng ký kết bản ghi nhớ Dự án xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại Ninh Thuận.

Theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, hiện chính phủ hai nước Việt Nam, Hàn Quốc cùng thúc đẩy hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp và nông thôn mới của Việt Nam.

MINH TRÂN