Trong đó có những công nghệ mới như ghế làm mát và sưởi nhiệt cho xe, hệ thống giám sát lượng thời gian sử dụng năng lượng, quy trình nhuộm có độ bền màu cao… Và những công nghệ “lạ” được chuyển giao như phương pháp sản xuất quần áo chống dao đâm, sợi cho mặt hàng chống đạn, áo khoác chống đạn, phát triển các chức năng mới cho vật liệu xenlulo: chống cháy, chống thấm nước, kháng khuẩn…

QUANG HUY