(PL)- Ngày 22-4, Vụ Thanh toán và Cục Công nghệ Tin học của Ngân hàng Nhà nước cho biết sau thông tin hãng Microsoft sẽ chính thức ngừng cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ hệ điều hành Windows XP, có một số ý kiến lo ngại về mức độ an toàn của hệ thống ATM của ngân hàng Việt Nam.

Tuy nhiên, các máy ATM sử dụng một phiên bản khác Windows XP, trong đó có những chỉnh sửa riêng cũng như tăng mức độ an toàn bảo mật. Các kết nối truy cập đến máy ATM được kiểm soát đặc biệt trong hệ thống mạng của ngân hàng để giảm thiểu các rủi ro về tấn công mạng. Qua theo dõi, hiện tại hệ thống ATM của các ngân hàng vẫn hoạt động ổn định, chưa phải đối mặt với rủi ro bảo mật do việc sử dụng hệ điều hành Windows XP.

Y.TRANG