Hết cơ hội vay lãi suất ưu đãi 5%/năm
(PLO)- Những người ký hợp đồng tín dụng từ gói vay ưu đãi 30.000 tỉ đồng sẽ buộc phải vay theo lãi suất thương mại đối với các khoản vay được giải ngân sau ngày 1-1-2017.

Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA) kiến nghị cho phép các trường hợp nhận nhà từ ngày 1-1-2017 trở đi tiếp tục được giải ngân theo hợp đồng đối với các khách hàng đã được vay từ gói tín dụng 30.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kiến nghị này đã không được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận. Một lần nữa NHNN khẳng định đối với các khoản giải ngân sau ngày 31-12-2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của NH thương mại và áp dụng theo lãi suất thỏa thuận giữa NH và khách hàng.

Được biết tính đến ngày 31-12-2016, chương trình đã giải ngân được 29.679 tỉ đồng từ nguồn tái cấp vốn của NHNN, đạt 95% số tiền cam kết cho vay.

Theo báo cáo của các ngân hàng, số tiền chưa giải ngân hết so với số tiền cam kết cho vay là do khách hàng không còn nhu cầu giải ngân toàn bộ số tiền trên hợp đồng tín dụng, đã bố trí được một phần từ nguồn khác hoặc dự án bị chậm tiến độ…

Bên cạnh đó HoREA cũng kiến nghị NHNN có cơ chế tạo nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường BĐS. Về vấn đề này, NHNN cho biết đã có cơ chế tạo nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường nói chung và cho thị trường BĐS nói riêng thông qua việc cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài được sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn theo Thông tư 06/2016.

Tuy nhiên, NHNN cũng nhấn mạnh nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng chủ yếu là từ huy động tiền gửi của người dân. Do đó phải được phân bổ, sử dụng an toàn, hiệu quả kinh tế nhất, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chính sách tín dụng.

Được biết Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, hình thành một số định chế tài chính như quỹ tiết kiệm, quỹ đầu tư BĐS, quỹ tín thác BĐS để huy động các nguồn lực cho thị trường BĐS nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng.

T.L