Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng Hiệp hội DN TP.HCM trong nhiệm kỳ qua đã có những nỗ lực, hoạt động hỗ trợ thiết thực cho DN. Hoàn thành tốt vai trò là thông tin, cầu nối quan trọng giữa DN với chính quyền TP.

Tập hợp lực lượng DN qua các chuỗi hoạt động tham gia các chương trình kinh tế-xã hội của TP như chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, chương trình Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, kết nối các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo TP với DN trong từng lĩnh vực… Góp phần hỗ trợ to lớn cho các DN nhiều thành phần phát triển.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM có chủ tịch mới - ảnh 1

Theo ông Liêm, như trong báo cáo dù hiệp hội vẫn còn một số hạn chế thì cần rút kinh nghiệm để nâng cao hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM, đại diện đoàn chủ tịch, cho biết sau hai ngày làm việc 27, 28-10 đại hội đã thông qua điều lệ bổ sung sửa đổi và bầu 63 vị vào Ban chấp hành, năm vị vào Ban Kiểm tra Hiệp hội DN TP.HCM nhiệm kỳ VI. Đại hội bầu ông Chu Tiến Dũng, Tổng Giám đốc, Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn, làm chủ tịch hiệp hội cùng 12 vị khác vào chức vụ phó chủ tịch, trong đó có một số vị được tái nhiệm ở nhiệm kỳ này.

Hiệp hội DN TP.HCM cho biết trong nhiệm kỳ mới với chủ đề DN hội nhập và phát triển, hiệp hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ đoàn kết chặt chẽ, thực hiện tốt vai trò đầu mối làm cầu nối giữa DN với chính quyền, DN với DN. Thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện đề xuất hiến kế với lãnh đạo TP, trung ương xem xét điều chỉnh chính sách kịp thời nhằm thúc đẩy cải cách hành chính tạo hành lang thông thoáng an toàn cho DN hoạt động…

Theo ông Liêm, đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa quan trọng, lãnh đạo TP đề nghị Ban chấp hành, Ban thường trực hiệp hội, theo chức năng nhiệm vụ cần thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ X, Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN, Quyết định 3907 của UBND TP.HCM về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35.

Trong đó xác định mục tiêu đến năm 2020 xây dựng 500.000 DN có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững… Do đó, TP đã xác định các nhóm giải pháp là bảo đảm quyền kinh doanh bình đẳng, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN, giảm chi phí kinh doanh cho DN, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của DN…