Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông tin về điều hành tiền tệ chín tháng năm 2017.

Theo đó, mặt bằng lãi suất được giữ ổn định và giảm mặc dù có sức ép tăng trong sáu tháng đầu năm 2017; NHNN đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên, điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành của NHNN.

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức: Ngắn hạn 6%-6,5%/năm, trung và dài hạn 8%-10,5%/năm; đối với sản xuất kinh doanh thông thường, khoảng 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung dài hạn.

Trong những tháng cuối năm 2017, NHNN xem xét điều chỉnh lộ trình áp dụng tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn để sử dụng cho vay trung, dài hạn phù hợp, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và giảm áp lực thanh khoản, hỗ trợ các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất huy động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Tiếp tục điều hành các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, NHNN cũng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, thanh toán thẻ nói riêng, đáp ứng được yêu cầu của ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực thanh toán và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nâng cao chất lượng, đa dạng các dịch vụ tiện ích của ngân hàng nhằm phục vụ tốt nhất cho người sử dụng; không ngừng đổi mới và áp dụng công nghệ mới vào lĩnh vực thanh toán thẻ như áp dụng công nghệ thẻ phi tiếp xúc, thẻ đa năng, QR code, Tokenization….