Hai bên đã đặt ra nhiều vấn đề hợp tác về kinh tế, đầu tư, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới, tạo cho các ngành chuyên môn cụ thể hóa các phương hướng hợp tác đề ra. Bên cạnh, thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân các dân tộc về truyền thống đoàn kết, hữu nghị; thực hiện tốt Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào, các chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ hai nước; nâng cao ý thức cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ truyền thống giữa các tỉnh, hai nước...

Nhân dịp này, tỉnh Kon Tum hỗ trợ các tỉnh Nam Lào 6 tỷ đồng, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn đối với sự nghiệp giáo dục, y tế của tỉnh bạn.

 
Theo N.H.Khôi (CAND)