Hà Nội sẽ hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các khoản vay ngắn hạn (thời hạn đến 12 tháng) cho các DN có trụ sở chính tại Hà Nội. Các DN được vay vốn hỗ trợ lãi suất là các DN sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực; công nghiệp ưu tiên; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định và các DN nhỏ và vừa thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho DN sản xuất thuộc các đối tượng vừa nêu.

DN chỉ nhận được hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian năm 2014. Thời hạn hỗ trợ tối đa là 12 tháng với mức lãi suất hỗ trợ là 0,2%/tháng. Các DN được vay hỗ trợ phải đáp ứng điều kiện không có nợ xấu, tài chính lành mạnh, nộp thuế đầy đủ, không nợ đọng thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về BHYT, BHXH…

Đ.LIÊN