Hôm nay, chốt mức tăng lương 2016
(PL)- Hôm nay (25-8), Hội đồng Tiền lương Quốc gia dưới sự chủ trì của ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, sẽ tái họp để chốt phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2016.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất với hội đồng mức lương tối thiểu của bốn vùng năm 2016 tăng 16,8%. Cụ thể, vùng 1 tăng 550.000 đồng, vùng 2 tăng 450.000 đồng, vùng 3 tăng 400.000 đồng, vùng 4 là 350.000 đồng. Đến năm 2017, mức lương tối thiểu vùng sẽ được đề xuất tiếp tục tăng lần lượt tại các vùng là 650.000 đồng, 600.000 đồng, 550.000 đồng và 500.000 đồng. Trong khi đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lại đưa ra mức tăng lương tối thiểu năm 2016 là 7,2% (từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng).

Ông Huân cho biết trong trường hợp hai bên vẫn không tìm được sự đồng thuận trong cuộc họp lần này, Bộ LĐ-TB&XH sẽ dùng quyền của mình để đưa ra mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 phù hợp để trình Chính phủ xem xét.

Ngày 5-8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp bàn về mức tăng lương nhưng hai bên không có sự đồng thuận nên cuộc họp phải tạm dừng.

VIẾT LONG