Hơn 270 doanh nghiệp vi phạm bảo quản hàng hóa bị xử lý
(PLO)- Một số doanh nghiệp đã lợi dụng quy định được mang hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành đã tự ý đưa hàng ra thị trường tiêu thụ, bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh. 
Theo Cục Hải quan TP.HCM, thống kê của các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu, tính đến ngày 11-5-2018, có 272 doanh nghiệp vi phạm chính sách quản lý hải quan đối với hàng hóa đã được cho mang hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành.
Trong đó có 240 doanh nghiệp không được cho mang hàng về bảo quản vì vi phạm chính sách quản lý hải quan đối với hàng hóa đã được cho mang hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành nhưng quá hạn 30 ngày doanh nghiệp chưa nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành.
26 doanh nghiệp chậm nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành, đã bổ sung kết quả kiểm tra chuyên ngành, bị xử phạt vi phạm hành chính, không được đưa hàng về bảo quản trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày ra quyết định xử phạt và sáu doanh nghiệp bị tạm dừng một năm không được đưa hàng về bảo quản.
Đáng chú ý, trong thời gian qua, một số doanh nghiệp đã lợi dụng quy định được mang hàng về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành đã tự ý đưa hàng ra thị trường tiêu thụ, bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Với các trường hợp vi phạm về quản lý chuyên ngành nêu trên, Cục Hải quan TP.HCM không giải quyết cho mang hàng về bảo quản, đồng thời thông báo danh sách các doanh nghiệp vi phạm trên đến các đơn vị hải quan địa phương trong cả nước để phối hợp thực hiện.
QUANG HUY