Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng tàu, doanh nghiệp (DN) cảng và đơn vị liên quan về việc miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho các DN chủ hàng xuất nhập khẩu.

Đơn vị này cho biết, theo thống kê đến ngày 25-1 có 24.184 container phế liệu đang lưu giữ tại cảng biển trên toàn quốc. Trong đó, tại cảng Hải Phòng có 6.991 container.

Trường hợp container lưu giữ tại cảng dưới 90 ngày các DN vẫn đang thực hiện thủ tục hải quan để thông quan theo quy định. Đối với container trên 90 ngày, cơ quan hải quan đã và đang tìm chủ hàng theo quy định, hiện có 3.085 container quá hạn thông báo nhưng chưa có người đến nhận.

Điều này đã gây thiệt hại cho các hãng tàu, cảng biển và DN nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Mỗi ngày DN phải chi trả từ tiền lưu kho, bãi từ 40-50 USD/container/ngày và không có đủ nguyên liệu sản xuất.

Thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản gửi các hãng tàu biển, DN cảng biển triển khai đề xuất chủ trương miễn giảm giá dịch vụ lưu container, lưu bãi cho DN chủ hàng nhập khẩu. Tuy vậy, đến nay, đơn vị này mới chỉ nhận được một số báo cáo của DN cảng, chủ hàng.

Trước thực trạng trên, Cục Hàng hải yêu cầu các hãng tàu biển khẩn trương báo cáo thông tin về các chủ hàng của lô hàng phế liệu đang tồn đọng tại cảng biển (tên, địa chỉ, số điện thoại). Thống kê, phân loại hàng hóa container đang tồn đọng tại cảng biển, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý ngay việc vận chuyển, bốc dỡ các lô hàng phế liệu không có giấy chứng nhận/giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu.

“Đối với các lô hàng đã xác định được chủ hàng và được thông quan, hãng tàu phải nhanh chóng đề xuất phương án miễn giảm, lưu bãi, gửi văn bản báo cáo trước ngày 5-4”, Cục Hàng hải đề nghị.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng yêu cầu các hãng tàu, chủ hãng vận tải biển phải chịu trách nhiệm đối với lô hàng đang vận chuyển của tổ chức, cá nhân không có giấy chứng nhận/giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Đồng thời, DN kinh doanh cảng phải kiên quyết không cho hàng hóa dỡ xuống cảng biển Việt Nam khi chủ tàu, chủ hàng không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường, hạn ngạch nhập khẩu và chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định.

“Trường hợp hàng hóa đã dỡ xuống cảng nhưng cơ quan hải quan, môi trường kiểm tra phát hiện là chất thải, phế liệu gây ô nhiễm môi trường, chủ phương tiện/người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định hiện hành”, văn bản nêu rõ.