Thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho hay, trong bảy tháng năm 2012, hệ thống đã phát hiện trên 31.300 khoản chi của 14.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục với tổng số tiền tạm dừng thanh toán lên tới 371 tỷ đồng.

Nếu chỉ tính riêng trong tháng Bảy, các đơn vị Kho bạc Nhà nước cũng phát hiện 4.000 khoản sai thủ tục, quy định. Tổng số tiền phía Kho bạc từ chối chưa thanh toán trong tháng vừa rồi khoảng 40 tỷ đồng.

Về kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 260.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước trong bảy tháng năm 2012, đạt 43,2% kế hoạch. Số chi này nếu chỉ tính trong tháng Bảy ước đạt 41.000 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 7/2012, số vốn xây dựng cơ bản giải ngân kho Kho bạc là 108.400 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm soát, các đơn vị của Kho bạc Nhà nước cũng đã từ chối thanh toán 45 tỷ đồng. Số tiền này do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, cộng sai số học hay những khoản không có trong hợp đồng, dự toán.

Theo Xuân Dũng (Vietnam+)