Cụm cảng Long Toàn bao gồm các hạng mục như bãi bốc xếp hàng, tập kết container, nhà điều hành, nhà kho, khu dịch vụ - giải trí nhà hàng, khách sạn. Cụm cảng nằm hai bên bờ sông Long Toàn với quy mô phía tây diện tích 37 ha, chiều dài mặt cảng 0,8 km và phía bờ đông có diện tích 134 ha, chiều dài mặt cảng 2 km. Khi hoàn thành, cụm cảng có khả năng cho tàu 2.000 tấn lưu thông ra vào. Cụm cảng Long Toàn do Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang làm chủ đầu tư với tổng số vốn khoảng 1.700 tỉ đồng.

G.TUỆ