(PL)- Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 25-8 công bố dự thảo Luật sửa đổi bổ sung các luật về thuế kèm bản thuyết minh mới nhất của Bộ Tài chính về dự án này.

Theo thuyết minh, Bộ Tài chính cho rằng các nước trên thế giới đã áp dụng nhiều phương thức khác nhau, trong đó chủ yếu là chuyển số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết của kỳ này sang các kỳ tiếp theo để quản lý và hạn chế gian lận trong hoàn thuế.

Do đó Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi theo hướng không cho hoàn thuế đối với dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; dự án đầu tư mới của cơ sở kinh doanh đang hoạt động; dự án đầu tư kinh doanh thương mại; dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản. Ngoài ra, doanh nghiệp kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện thì cũng không được hoàn thuế...

Q.NHƯ