Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp với các địa phương tạo nguồn hàng, theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, có biện pháp can thiệp kịp thời để không xảy ra khan hiếm hàng hóa hay sốt giá trước, trong và sau tết.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát tình hình giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, xử lý nghiêm các hành vi tăng giá.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ động điều hành linh hoạt chính sách để ổn định thị trường tiền tệ. Đồng thời, hướng dẫn các ngân hàng thương mại đảm bảo nguồn vốn cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh.

Q.NHƯ