Không được vay ngân hàng quá 6 tỉ đồng/người
(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư về tỷ lệ an toàn vốn của các tổ chức tín dụng.
Thông tư này được xem là một trong những quy định để cụ thể hoá việc triển khai Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế (Basel II) với nhiều "tường lửa" chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng.
Dự thảo lần này cũng đề cập tới khái niệm "cấp tín dụng bán lẻ", hoạt động cho vay đối với cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, tổng dư nợ cho vay với nhóm khách hàng này không được vượt quá 6 tỷỉ đồng và không vượt 0,2% tổng dư nợ cho vay bán lẻ.
YT